Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Mời tham dự chương trình Tổng kết, trao giải Hội thi ATGT tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2106/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 06/11/2018
Người ký Phó Giám đốc Lê Nhật Nam
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo