Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tham dự Lễ phát động triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo ATGT tuyến Quốc lộ 13 và Tổng kết Hội thi ATGT tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2074/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 02/11/2018
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
2074_SGDDT_CTTTPC.pdf