Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Chấn chỉnh trình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2086/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 02/11/2018
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
2086_SGDDT_VP.pdf