Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập học sinh dự chương trình trao tặng "Học bổng Vững bước tương lai" lần 2, năm 2018

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 2024/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 29/10/2018
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
2024_SGDDT_CTTTPC.pdf