Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập Hội nghị tổng kết Giải thưởng Sao Khuê, Giải thưởng Lương Thế Vinh năm 2016-2017


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
 

Ghi chú 598/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 21/04/2017
Người ký Phó Giám đốc Lê Nhật Nam
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
598-SGDDT-GDTrHTX.PDF