Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phát động Cuộc thi" Trò chuyện với môi trường" năm 2017


  
   Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
  

  

Ghi chú 577/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 19/04/2017
Người ký Phó Giám đốc Lê Nhật Nam
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
577-SGDDT-CTTTPC.PDF