Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Công bố kết quả GVDG - Giải thưởng Võ Minh Đức cấp THCS, THPT, GDTX lần thứ IX năm học 2016-2017


    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

  

Ghi chú 574/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 19/04/2017
Người ký Phó Giám đốc Lê Nhật Nam
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
574-SGDDT-GDTrHTX.PDF