Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý phân công giáo viên và kê khai dạy thêm giờ năm học 2016-2017


    Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
  

Ghi chú 562/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 18/04/2017
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
562-SGDDT-GDTrHTX.PDF