Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập GV dạy tiếng Anh lớp 12 dự tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn tiếng Anh NH 2016-2017

  Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.

Ghi chú 388/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 20/03/2017
Người ký Phó Giám đốc Lê Nhật Nam
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
388_SGDDT_GDTrHTX.PDF