Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thanh tra Hành chính Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật hướng nghiệp Dĩ An

    Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.

Ghi chú 778/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 16/03/2017
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
778_QD_SGDDT.PDF