Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian đối với GDMN, GDPT và GDTX năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm ./.

Ghi chú 1003/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2020
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Tập tin đính kèm
1003-QD-UBND.pdf