Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2218/UBND-NC
Ngày ban hành 24/05/2018
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm
2218-NC.signed.pdf