Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Mời gọi đầu tư trường phổ thông nhiều cấp học bằng nguồn vốn xã hội hóa giáo dục tại thị xã Thuận An

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 3628/UBND-VX
Ngày ban hành 25/07/2019
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm
3628_UBND_VX.pdf