Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2046/KH-UBND
Ngày ban hành 17/05/2018
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh