Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 3302/KH-UBND
Ngày ban hành 19/07/2018
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh