Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ban hành Khung kế hoạch thời gian đối với GDMN, GDPT và GDTX năm học 2018-2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/07/2018
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương