Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 15/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2018
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm
15.2018.QĐ-UBND.pdf