Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 4358/KH-UBND
Ngày ban hành 03/10/2017
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương