Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
    

Ghi chú 2538/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2017
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Tập tin đính kèm
2538-QĐ-UBND.PDF