Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định v/v công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin./.
    

Ghi chú 2536/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2017
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Tập tin đính kèm
2536-QĐ-UBND.PDF