Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian đối với GDMN, GDPT và GDTX năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương


    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin./.
   

Ghi chú 1962/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2017
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Tập tin đính kèm
1962-QD-UBND.pdf