Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025


    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin./.
   

Ghi chú 2814/KH-UBND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Tập tin đính kèm
2814-KH-UBND.pdf