Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GDĐT sang Sở LĐTBXH

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 619/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2017
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh