Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định ban hành quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 44/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2016
Người ký Phó Chủ tịch thường trực Mai Hùng Dũng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh