Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả bầu chọn, đề nghị xét tặng NGƯT lần thứ 14 năm 2017 tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

Ghi chú 21/TB-HĐ
Ngày ban hành 02/03/2017
Người ký Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành Hội đồng xét tặng "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017 tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm
21.TB-HĐ.pdf