Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương, NH 2015-2016

    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

Ghi chú 2895/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2016
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Tập tin đính kèm
2895_QD_UBND.pdf