Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   

Ghi chú 11/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 19/05/2020
Người ký Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
11-2020-TT-BGDĐT.pdf