Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống CSDL ngành về GDMN, GDPT và GDTX

      Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 26/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2019
Người ký Thứ tưởng Nguyễn Văn Phúc
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
26_2019_TT_BGDDT.signed.pdf