Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 4316/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/10/2018
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo