Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tham dự Triển lãm công nghệ giáo dục BESS Việt Nam 2019

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 682/BGDĐT-CNTT
Ngày ban hành 27/02/2019
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo