Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1737/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 07/05/2018
Người ký Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo