Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo hết hiệu lực một phần và toàn bộ năm 2016

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 582/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/02/2017
Người ký Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo