Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 22/06/2016
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Cơ quan ban hành Liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ