Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và xét khen thưởng NH 2016-2017

Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

Ghi chú 6351/BGDĐT-TĐKT
Ngày ban hành 29/12/2016
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
6351_BGDDT_TDKT.PDF