Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    

Ghi chú 22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Người ký Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
22-2016-TT-BGDDT.pdf