Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 27/CT-TTg
Ngày ban hành 08/09/2016
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ