Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 26/CT-TTg
Ngày ban hành 05/09/2016
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ