Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 45/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/10/2016
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ