Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017

Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

Ghi chú
Ngày ban hành 05/08/2016
Người ký
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tập tin đính kèm
Phat bieu cua TTg tai HNTK.PDF