Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống


    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    

Ghi chú 17/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tập tin đính kèm
17-2015-ND-CP.doc