Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2775 văn bản)
2410/KH-SGDĐT 14/11/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020
2379/TB-SGDĐT 08/11/2019 Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
2391/SGDĐT-GDTrHTX 11/11/2019 Triệu tập bồi dưỡng giáo viên bộ môn Lịch sử cấp THCS và THPT
2368/KH-SGDĐT 07/11/2019 Tổ chức Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán - Giải thưởng Lương Thế Vinh cho HS THPT và GDTX năm học 2019-2020
2387/SGDĐT-VP 11/11/2019 Triệu tập Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2019-2020 khối các phòng GDĐT
2380/SGDĐT-GDTrHTX 08/11/2019 Triệu tập giáo viên cấp THPT học lớp bồi dưỡng chuyên môn năm 2019
2370/SGDĐT-CTTTPC 07/11/2019 Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc
2346/SGDĐT-GDTrHTX 05/11/2019 Triệu tập họp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hiệu trưởng các trường THCS
2329/SGDĐT-GDTrHTX 01/11/2019 Tổ chức Hội thảo, tập huấn chia sẻ kinh nghiệm dạy tiếng Anh chương trình mới năm học 2019-2020
2331/SGDĐT-CTTTPC 04/11/2019 Tirệu tập cán bộ y tế dự tập huấn sàng lọc phát hiện bệnh mắt và chăm sóc mắt học đường
2298/SGDĐT-GDTrHTX 30/10/2019 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GDĐT về dạy thêm, học thêm
2297/SGDĐT-GDTrHTX 30/10/2019 Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các cơ sở giáo dục
2280/SGDĐT-CTTTPC 29/10/2019 Triệu tập học sinh nhận Học bổng "Vững bước tương lai" lần 3 năm 2019
2256/SGDĐT-VP 28/10/2019 Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN và lịch sử Đảng bộ tỉnh
2256/SGDĐT-VP 28/10/2019 Hưởng ứng phát động Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương