Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở Giáo dục và Đào tạo (2278 văn bản)
1442/SGDĐT-GDTrHTX 21/08/2017 Triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác GDTrH - GDTX năm học 2016-2017
1425/HD-SGDĐT 18/08/2017 Hướng dẫn nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
1408/BC-SGDĐT 15/08/2017 Báo cáo Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2016-2017 và Kế hoạch kiểm tra công nhận trong năm học 2017-2018
1393/SGDĐT-GDTrHTX 14/08/2017 Hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018
1392/SGDĐT-GDTrHTX 14/08/2017 Tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh mới, lớp 6 và lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1287/SGDĐT-GDTrHTX 26/07/2017 Phát hành tài liệu Lịch sử và Địa lý địa phương tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018
1368/SGDĐT-CTTTPC 08/08/2017 Tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018
1345/SGDĐT-GDCNĐH 07/08/2017 Chấp thuận chủ trương cho trung tâm hướng nghiệp, Hội giáo dục nghề nghiệp lắp tặng các gương soi trang phục tại các trường THPT trong tỉnh
1334/TB-SGDĐT 03/08/2017 Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng tại cuộc họp giao ban đầu năm học 2017-2018 với các trường THPT và các trung tâm GDTX
1322/SGDĐT-VP 02/08/2017 Triệu tập Hội nghị giao ban Khối Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố (lần 2)
1318/SGDĐT-GDTrHTX 01/08/2017 Đăng ký dự tuyển chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài cho giáo viên dạy tiếng Anh năm 2017
1310/KH-SGDĐT 31/07/2017 Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ I, năm 2017
1309/TM-SGDĐT 31/07/2017 Dự họp đánh giá thuận lợi, khó khăn sử dụng chi ngân sách sự nghiệp giáo dục
1308/SGDĐT-VP 31/07/2017 Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo
1305/KH-SGDĐT 31/07/2017 Tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II, năm 2017