Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2951 văn bản)
1849/KHPH-SGDĐT-BCHQS 22/10/2020 kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thao thể thao quốc phòng học sinh tỉnh Bình Dương năm 2020
1930/QĐ-SGDĐT 21/10/2020 Thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên
1814/KH-SGDĐT 20/10/2020 Kế hoạch hoạt động Tổ mạng lưới chuyên môn tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021
1808/SGDĐT-GDTH 20/10/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021
1809/SGDĐT-CTTTPC 20/10/2020 Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về giáo dục ATGT năm học 2020-2021
1799/SGDĐT-CTTTPC 19/10/2020 Hướng dẫn xét chọn học sinh nhận "Học bổng KOCHAM - Nâng bước ước mơ" lần 7 năm 2020
1798/KH-SGDĐT 19/10/2020 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh các trường THPT năm học 2020-2021
1923/QĐ-SGDĐT 16/10/2020 Quyết định ban hành Điều lệ Hội thao thể thao quốc phòng học sinh tỉnh Bình Dương năm 2020
1787/SGDĐT-GDTrHTX 15/10/2020 Hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021
1768/SGDĐT-VP 15/10/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021
1737/SGDĐT-GDTrHTX 12/10/2020 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ quyết toán kinh phí bồi dưỡng HSG năm học 2019-2020
1738/SGDĐT-GDTrHTX 12/10/2020 Triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và THPT năm học 2020-2021
1905/QĐ-SGDĐT 12/10/2020 Quyết định ban hành Điều lệ Giải Cầu lông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2020
1713/SGDĐT-GDTrHTX 08/10/2020 Điều chỉnh thời gian triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 khối GDTrH-GDTX
1706/KHLT-SGDĐT-CĐGD 07/10/2020 Kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền truyền thống Ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm 2020