Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2991 văn bản)
333/SGDĐT-CTTTPC 04/03/2021 Phối hợp triển khai hoạt động truyền thông chăm sóc SKSS/SKTD cho trường học năm 2021
320/SGDĐT-CTTTPC 01/03/2021 Hướng dẫn xét chọn học sinh nhận "Học bổng Baiksan" lần 4 năm học 2020-2021
276/SGDĐT-VP 22/02/2021 Tiếp tục cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19" trong trường học
251/SGDĐT-VP 17/02/2021 Hướng dẫn khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19
248/SGDĐT-CTTTPC 15/02/2021 Tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19
246/SGDĐT-CTTTPC 15/02/2021 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
244/TB-SGDĐT 09/02/2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với giáo dục cấp trung học
239/SGDĐT-CTTTPC 09/02/2021 Triển khai Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương (cài đặt Bluezone)
227/KH-SGDĐT 08/02/2021 Kế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn tỉnh
207/SGDĐT-CTTTPC 03/02/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị
176/SGDĐT-CTTTPC 31/01/2021 Cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
169/SGDĐT-CTTTPC 29/01/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
68/SGDĐT-CTTTPC 12/01/2021 Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh tỉnh Bình Dương lần thứ VIII năm 2021
51/SGDĐT-GDTrHTX 08/01/2021 Triển khai Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021
52/KH-SGDĐT 08/01/2021 Kế hoạch thao giảng dự giờ nâng cao chất lượng dạy và học các môn năm học 2020-2021