Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (228 văn bản)
2893/QĐ-UBND 30/09/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương
1003/QĐ-UBND 10/04/2020 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian đối với GDMN, GDPT và GDTX năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
401/UBND-VX 03/02/2020 Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh
373/KH-UBND 31/01/2020 Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
19/CT-UBND 24/09/2019 Chỉ thị về việc tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin có kinh doanh ăn uống trong các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2625/QĐ-UBND 11/09/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động dạy giảng dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020
3628/UBND-VX 25/07/2019 Mời gọi đầu tư trường phổ thông nhiều cấp học bằng nguồn vốn xã hội hóa giáo dục tại thị xã Thuận An
2139/QĐ-UBND 25/07/2019 Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
1280/QĐ-UBND 17/05/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
4222/KH-UBND 10/09/2018 Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018" trên địa bàn tỉnh Bình Dương
03/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Nghị quyết về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
02/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Nghị quyết ban hành quy định phân cấp tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
3302/KH-UBND 19/07/2018 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021
2007/QĐ-UBND 23/07/2018 Ban hành Khung kế hoạch thời gian đối với GDMN, GDPT và GDTX năm học 2018-2019
2046/KH-UBND 17/05/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương