Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản > Ủy ban nhân dân Tỉnh (168 văn bản)
21/TB-HĐ 02/03/2017 Thông báo kết quả bầu chọn, đề nghị xét tặng NGƯT lần thứ 14 năm 2017 tỉnh Bình Dương
2895/QĐ-UBND 27/10/2016 Tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương, NH 2015-2016
2894/QĐ-UBND 27/10/2016 Công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương NH 2015-2016
2850/QĐ-UBND 25/10/2016 Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia NH 2015-2016
2893/QĐ-UBND 27/10/2016 Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong HKPĐ toàn quốc lần thứ IX, năm 2016
28/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Quyết định v/v quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
1790/QĐ-UBND 08/07/2016 Quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1191/QĐ-UBND 19/05/2016 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi GV dạy giỏi "Giải thưởng Võ Minh Đức" lần VIII năm học 2015-2016
3398/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
3397/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định v/v công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2014-2015 cho các cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương
52/2015/QĐ-UBND 30/11/2015 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2058/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2014-2015
2057/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
2056/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
3233/UBND-VX 18/09/2015 Tạm miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh