Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Chính phủ (79 văn bản)
156/VPCP-QT 07/01/2019 Tổ chức hội nghị trực tuyến
2080/QĐ-TTg 22/12/2017 Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
46/CT-TTg 21/12/2017 Chỉ thị về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới
80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
78/2017/NĐ-CP 03/07/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
Bộ GDĐT (664 văn bản)
1166/CTr-BGDĐT-BTTTT 14/12/2018 Phối hợp công tác giữa Bộ GDĐT và Bộ TTTT về tuyên truyền và ứng dụng CNTT giai đoạn 2018-2022
959/CĐ-BGDĐT 05/10/2018 Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4171/BGDĐT-PC 12/09/2018 Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018
4073/BGDĐT-PC 07/09/2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
UBND tỉnh Bình Dương (217 văn bản)
4222/KH-UBND 10/09/2018 Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018" trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2007/QĐ-UBND 23/07/2018 Ban hành Khung kế hoạch thời gian đối với GDMN, GDPT và GDTX năm học 2018-2019
03/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Nghị quyết về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
02/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Nghị quyết ban hành quy định phân cấp tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
3302/KH-UBND 19/07/2018 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021
Sở GDĐT (2609 văn bản)
254/SGDĐT-TCCB 15/02/2019 Triệu tập đại biểu tham dự tập huấn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
247/SGDĐT-KTQLCLGD 14/02/2019 Điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019
97/QĐ-SGDĐT 13/02/2019 Thành lập Hội đồng chấm thi Vòng chung kết xếp hạng-Hội thi GV dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ XI, NH 2018-2019 cấp THCS, THPT và GDTX
226/SGDĐT-GDTrHTX 11/02/2019 Công bố kết quả GV dạy giỏi theo Thông tư 21 và hướng dẫn thi chung kết xếp hạng - Hội thi GV dạy giỏi Giải thưởng Võ Minh Đức cấp THCS, THPT, GDTX lần thứ XI NH 2018-2019
220/SGDĐT-CTTTPC 31/01/2019 Tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải Thể thao học sinh tỉnh NH 2018-2019
Bộ - Ngành Trung ương (25 văn bản)
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Dự thảo 10/05/2017 Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm quyền, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua
05/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
04/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Quốc hội (6 văn bản)
Báo cáo 28/10/2009 Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu QH thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Dự thảo 03/07/2009 Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Dự thảo 01/04/2009 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
67/2006/QH11 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin
38/2005/QH11 14/06/2005 Luật Giáo dục 2005
Sở - Ban - Ngành (8 văn bản)
09-CTPH/TĐTN-SGDĐT 09/10/2018 Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019
11/SNV-ĐTBC 03/01/2017 Chế độ hỗ trợ sau đại học cho viên chức ngành GDĐT-DH
3373/STC-NS 28/12/2016 Hướng dẫn cấp phát tiền Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
2228/STC-HCSN 19/11/2014 Thống nhất định mức chi (giải Hội thao thể thao quốc phòng học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương năm 2014)
541/STC-GCS 19/04/2012 Xác nhận giá bán bình ổn sách giáo khoa các cấp, tập và dụng cụ học sinh