Chủ đề năm học 2014-2015 là "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững" với phương châm hành động "Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tận tâm, tận tuỵ, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Chính phủ (59 văn bản)
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
436/QĐ-CTN 19/02/2014 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động
77/QĐ-TTg 14/01/2014 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (623 văn bản)
2797/QĐ-BGDĐT 03/08/2015 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
3809/BGDĐT-KTKĐCLGD 29/07/2015 Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015
2631/QĐ-BGDĐT 24/07/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
06/07/2015 Đề thi và đáp án các môn thi THPT quốc gia năm 2015
3013/BGDĐT-CNTT 17/06/2015 Công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi THPT quốc gia năm 2015
Ủy ban nhân dân Tỉnh (152 văn bản)
508-TB/TU 17/08/2015 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015-2016
154/TB-UBND 14/08/2015 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam tại cuộc họp nghe Sở GDĐT báo cáo tình hình chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016
1954/QĐ-SGDĐT 30/07/2015 Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của GDMN, GDPT và GDTX
23/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
58/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương
Sở Giáo dục và Đào tạo (1710 văn bản)
1362/SGDĐT-KHTC 13/08/5015 Lập danh mục trường học ưu tiên đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
1437/SGDĐT-CTHSSV 26/08/2015 Triệu tập tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ Y tế trường học năm 2015
Biên bản 26/08/2015 Biên bản họp v/v xác định danh mục các dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
1412/SGDĐT-ĐANN 21/08/2015 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án NNQG 2020 giai đoạn 2011-2015
2105/QĐ-SGDĐT 21/08/2015 Quyết định Công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2014
Bộ - Ngành Trung ương (22 văn bản)
05/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
04/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
03/2015/TT-BLĐTBXH 23/01/2015 Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
43/SGDĐT-VP 13/01/2012 Về việc cấm sử dụng pháo và cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”
67/2011/TT-BGDĐT 30/12/2011 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
Quốc hội (6 văn bản)
Báo cáo 28/10/2009 Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu QH thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Dự thảo 03/07/2009 Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Dự thảo 01/04/2009 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
67/2006/QH11 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin
38/2005/QH11 14/06/2005 Luật Giáo dục 2005
Sở - Ban - Ngành (5 văn bản)
2228/STC-HCSN 19/11/2014 Thống nhất định mức chi (giải Hội thao thể thao quốc phòng học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương năm 2014)
541/STC-GCS 19/04/2012 Xác nhận giá bán bình ổn sách giáo khoa các cấp, tập và dụng cụ học sinh
04/STTTT-CNTT 11/01/2010 Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2010
89/CV-HTN-09 10/07/2009 Xét chọn trao giải thưởng “Hoa Trạng Nguyên”
348/TB-SGDĐT 02/03/2009 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban lần 2 Vùng thi đua số 5 năm học 2008-2009