"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Tiếp nhận phiếu chuyển văn bản số 459/PCVB-VX ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, các Trường THPT, các Trung tâm GDTX, các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhanh chóng báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND theo biểu mẫu đính kèm.
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về phòng KHTC (Sở GD&ĐT) trước ngày 22/4/2011.
Tải Hướng dẫn liên sở 493/CVLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC tại đây.
Tải mẫu báo cáo tại đây.
Trân trọng thông báo./.
(Theo Phòng KHTC)
Trở về