Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, việc thực hiện chương trình dạy học, việc thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2020-2021
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
57_TB_TTr.pdf
Trở về