Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn tra cứu kết quả tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2020

HƯỚNG DẪN TRA CỨU
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM 2020

B1: Nhấp trái chuột vào liên kết được cung cấp (đường link cuối bài viết). Xuất hiện giao diện tương tự sau:


B2: Nhập họ tên (hoặc tên, hoặc mã) cần tra cứu


B3: Nhấp trái chuột vào họ tên của mình để xem kết quả chi tiết

Thông tin chi tiết của thí sinh TRÚNG TUYỂN


Thông tin chi tiết của thí sinh KHÔNG TRÚNG TUYỂN

Xem kết quả trúng tuyển viên chức tại đây

Trở về