Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 2017/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông báo số 190/TB-UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm tại cuộc họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 (phiên họp lần thứ II).

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:

            1. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (xét nguyện vọng 1 trước theo từng huyện, thị xã, thành phố đối với cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc theo từng vị trí việc làm đối với cấp học trung học phổ thông, rồi mới xét đến nguyện vọng 2).

b) Trường hợp có từ 02 người dự tuyển trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người có kết quả điểm phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ cao hơn là người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

2. Hợp đồng làm việc, chế độ tập sự

a) Hợp đồng làm việc:

Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức 12 tháng theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

b) Chế độ tập sự:

Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

3. Kết quả xét tuyển

a) Danh sách kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 được niêm yết tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Kết quả được thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ email hoặc số điện thoại (nếu không có địa chỉ email) do người dự tuyển đã đăng ký.

Danh sách người dự tuyển được sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt.

b) Tra cứu kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 tại địa chỉ:

http://www.sgdbinhduong.edu.vn/Tracuudiem/Cackithikhac.aspx

4. Các yêu cầu đối với người trúng tuyển

a) Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “Đơn vị” ghi là “chọn nhiệm sở” thì người trúng tuyển phải có mặt tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương lúc 08 giờ 00 ngày 03/9/2020 để tiến hành chọn nhiệm sở công tác.

Địa chỉ: Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người trúng tuyển phải trực tiếp đến chọn nhiệm sở, khi đến mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

Người trúng tuyển sau khi chọn được nhiệm sở công tác phải có mặt tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 00, ngày 10/9/2020 để nhận quyết định tuyển dụng và phân công công tác.

b) Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “Đơn vị” ghi cụ thể tên trường THPT thì người trúng tuyển phải có mặt tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 00, ngày 10/9/2020 để nhận quyết định tuyển dụng và phân công công tác.

Địa chỉ: Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

c) Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “Đơn vị” ghi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thì người trúng tuyển phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố nơi trúng tuyển vào lúc 08 giờ 00, ngày 03/9/2020 để nhận quyết định tuyển dụng và phân công công tác.

d) Tất cả thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 khi đến nhận quyết định tuyển dụng phải mang theo bản chính: bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo ngoài sư phạm), giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) theo đúng những thông tin đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển để cơ quan có thẩm quyền đối chiếu hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được quyết định tuyển dụng và phân công về đơn vị công tác, thí sinh sẽ ký hợp đồng làm việc với Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức và hoàn chỉnh hồ sơ viên chức theo quy định./.
Tập tin đính kèm
1271_TB_HDTDVCGDDT.pdf
Trở về