Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

Căn cứ Công văn số 2488/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 25/11/2019 về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021; Công văn số 554/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 13/4/2020 về việc điều chỉnh các kỳ thi và kiểm tra trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kết quả chấm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2020-2021 như sau:

1.    Tổng số thí sinh đăng kí dự thi năm học 2020-2021: Lớp 10 là 16.109 thí sinh; lớp 6 tạo nguồn là 1440 thí sinh; lớp 6 tăng cường Tiếng Anh: 2.131 thí sinh.

Kết quả điểm thi của thí sinh kèm theo Công văn này và được thông báo trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.    Các trường trung học phổ thông (đối với tuyển sinh lớp 10), các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (đối với lớp 6 tạo nguồn, tăng cường tiếng Anh) nhận đơn phúc khảo (theo mẫu) của thí sinh từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 30/7/2020; thu nhận đơn và lập danh sách thí sinh phúc khảo gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 17 giờ 00 ngày 30/7/2020, đồng thời gửi qua email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.

3.    Hiệu trưởng các trường THPT chịu trách nhiệm thông báo và giải quyết cho những thí sinh (đối với những thí sinh không tham gia xét tuyển vào các trường THPT công lập kể cả trường THPT chuyên và không chuyên) có nhu cầu rút hồ sơ đăng ký dự thi bắt đầu từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 06/8/2020 (Cha mẹ học sinh phải có đơn cam kết sau khi rút hồ sơ); sau thời gian trên, Sở Giáo dục và Đào tạo  yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT không giải quyết cho bất kỳ thí sinh nào rút hồ sơ và cũng không chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết nếu thí sinh rút hồ sơ không đúng thời gian quy định; đồng thời, chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh lập danh sách đầy đủ, chính xác những thí sinh đã rút hồ sơ gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 16 giờ 30 ngày 06/8/2020 để cập nhật danh sách thí sinh xét tuyển vào các trường THPT công lập trong tỉnh.

4.    Dự kiến ngày 15/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên Website.

5.    Để đảm bảo ổn định số lượng thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập có kế hoạch thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ những thí sinh có nhu cầu đăng kí vào các trường THPT ngoài công lập trong thời gian thí sinh rút hồ sơ từ các trường THPT công lập  (bắt đầu từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 06/8/2020).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo thông báo và niêm yết kết quả điểm thi; thông báo thời gian gửi đơn phúc khảo, thời gian rút hồ sơ đăng kí dự thi, thời gian thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập trong tỉnh để thí sinh và cha mẹ học sinh được biết, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện ảnh hưởng không tốt đến công tác tuyển sinh của ngành giáo dục và đào tạo./.

Trở về