Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ đăng kí dự thi của thí sinh tự do Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
Tập tin đính kèm
916-SGDDT-KTQLCLGD.pdf
Trở về