Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch số 2017/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021;

Căn cứ tình hình giáo viên nghỉ việc của các cơ sở giáo dục trong thời gian sau khi thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021;

Căn cứ đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi thống nhất với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo bổ sung 68 chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2020-2021, cụ thể từng cấp học như sau:

1. Cấp học Mầm non: bổ sung 23 chỉ tiêu giáo viên

Đơn vị Phòng GDĐT

Bắc Tân Uyên

Bàu Bàng

Dầu Tiếng

Dĩ An

Thuận An

GV dạy lớp

07

01

05

08

02

2. Cấp học Tiểu học: bổ sung 31 chỉ tiêu giáo viên

Đơn vị Phòng GDĐT

Bắc Tân Uyên

Dầu Tiếng

Bến Cát

Bàu Bàng

Tân Uyên

Dĩ An

Thuận An

GV dạy lớp

01

09

08

07

03

01

02

3. Cấp học Trung học cơ sở: bổ sung 10 chỉ tiêu giáo viên

Đơn vị Phòng GDĐT

Dầu Tiếng

Bàu Bàng

Tân Uyên

Dĩ An

Thuận An

Toán
2


Sinh

1

Văn
2


GDCD


1
Tiếng Anh

1


1


2

4. Cấp học Trung học phổ thông: bổ sung 04 chỉ tiêu giáo viên

Toán

Văn

Địa

Tiếng Anh

1

1

1

1

            Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 được biết, đối với những thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển trước ngày có thông báo này thì có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký hạn chót ngày 12/6/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./.
Tập tin đính kèm
870-TB-SGDDT.pdf
Trở về